Lite mer detaljer

Efter Slattefors sluss kommer Hjulsbro sluss, men den är öppen och kräver inget lyft.

Mitt mellan Hackefors och Tannefors slussar, strax efter en röd hängbro, svänger farleden tvärt till vänster. Paddlar man rakt fram hamnar man i en återvändsgränd.

Följ farledsskyltarna!

Linköpings Kanotklubb, Norra Oskarsgatan, Linköping