Starten

Runda ön motsols. Alla bojar på vänster sida av kanoten.

Startfält mellan bojar. Paddla genom sundet under järnvägsbron mot första lyftet vid Sturefors sluss.

Linköpings Kanotklubb, Norra Oskarsgatan, Linköping