Sturefors sluss

Första lyftet vid Sturefors sluss. Upptag vid bryggan till höger. Lyftsträcka ca 100 m.

Linköpings Kanotklubb, Norra Oskarsgatan, Linköping