Tannefors sluss

Fjärde lyftet är vid Tannefors sluss. Paddla förbi kanotbryggan på udden. Det blir bara långt att gå. Paddla istället vidare och ta upp på höger sida vid bryggan före gångbron eller fortsätt under gångbron och ta upp strax före slussen. Följ skyltarna till isättningsplatsen. Från bryggan är det ca 220 m att gå.

Linköpings Kanotklubb, Norra Oskarsgatan, Linköping