PM

PM

Ett PM med fullständig information kan laddas ned här.

Linköpings Kanotklubb, Norra Oskarsgatan, Linköping